06-43469416

Privacy voorwaarden

Deze Privacy Policy geldt voor alle bezoekers van de website en webshop van BBQ en van toepassing op alle transacties en overeenkomsten met BBQ de Purmer. Uw privacy is voor BBQ de Purmer van groot belang. BBQ de Purmer houdt zich dan ook aan de privacywet. Dit houdt in dat uw gegevens veilig bij ons zijn en we uw gegevens alleen gebruiken voor het opnemen van contact na uw verzoek, voor uw bestelling of wanneer u onze nieuwsbrief wilt ontvangen.  Hoe we uw persoonlijke informatie behandelen en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen. Versie 21 februari 2021 V.2 Algemene gegevens BBQ de Purmer is gevestigd te Purmerend is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onze contactgegevens: BBQ de Purmer Flevostraat 172 1442PZ Purmerend Telefoon: +31 (0) 6-43469416 Website: https://www.bbq-de-purmer.nl Persoonsgegevens die we verwerken BBQ de Purmer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die BBQ de Purmer verwerkt:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Factuuradres
 • Betalingsgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adressen van bezoekers
 • Analytics gegevens van Google

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bbqdepurmer.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag BBQ de Purmer persoonsgegevens verwerkt
BBQ de Purmer verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Administratief doel voor het afhandelen van de betaling.
 • Planningsdoeleinde: via whatsapp of telefoon of e-mail inplannen van een buffet, catering, bbq of levering van uw bestelling.
 • Relatiebeheer, als u aangeeft onze aanbiedingen te willen ontvangen, dan zullen we u op de hoogte houden.
 • Om contact met u op te nemen na een bestelling als er vragen zijn over de bestelling of bezorging.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om producten bij u af te leveren of de bezorging te regelen.
 • Wanneer u een contactformulier heeft ingevuld op onze website. Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Daarbij moet u bepaalde informatie invullen. Deze bewaren wij tot we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.
 • Nieuwsbrief: Ook kunt U zich binnenkort abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en aanbiedingen. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen door ons een afmeld e-mail te sturen. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren/ bewaartermijn
BBQ de Purmer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en zo lang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt. De bewaartermijn voor b.v. factuurgegevens eindigt na 7 jaar hun verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst of bijvoorbeeld bij beëindiging van een overeenkomst tussen opdrachtgever en BBQ de Purmer worden de klantgegevens opgeruimd met de uitzondering van die gegevens die wettelijk een langere bewaartermijn eisen.
 • OPT-In gegevens bewaren wij tot opzegging door de klant. Dit zijn gegevens over de toestemming die u verleent of verleend heeft voor ontvangen van e-mail of bijvoorbeeld reclame per post.
 • Opzegging kan onder andere door een e-mail te sturen met hierin (in de titel) het verzoek tot uitschrijven van de nieuwsbrieven en/of reclame, bij voorkeur als volgt:
 • Verzoek uitschrijven e-mail, niet uitschrijven voor reguliere mailing/post.
 • Verzoek uitschrijven reguliere mailing/post, niet uitschrijven voor e-mail.
 • Verzoek uitschrijven e-mail en reguliere mailing/post.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
BBQ de Purmer verkoopt of deelt uw gegevens niet aan derden anders dan hieronder vermeld en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die eventueel in de toekomst uw gegevens verwerken omdat we bijvoorbeeld de boekhouding uitbesteden, sluiten we een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BBQ de Purmer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. In voorkomende gevallen kan BBQ de Purmer op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.  

De huidige derde partijen:
Mollie betaalsysteem Als u als consument (betaler) gebruikmaakt van de dienstverlening van Mollie, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
 • Uw betaalgegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer of creditcardnummer);
 • Uw IP-adres;
 • Uw internetbrowser en apparaat type;
 • In sommige gevallen, uw voor- en achternaam;
 • In sommige gevallen, uw adresgegevens;
 • In sommige gevallen, informatie over het product of de dienst die door u werd afgenomen bij onze klant;
 • Overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.
  Webhosting Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af bij wwXL. wwXL heeft beveiligingsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens veilig te verwerken en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. BBQ de Purmer heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Eventuele derde zijn op grond van onze overeenkomst tot geheimhouding verplicht. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
 • Uw IP-adres;
 • Uw internetbrowser en apparaat type
 • Analytics gegevens (google)
Het doel van verwerken is voorkomen van fraude en uitvoer van webmarketing. We maken gebruik van de Clouddiensten van Visma voor onze boekhouding Hoe beschermt en bewaart Visma persoonsgegevens als verwerker. Visma schrijft over de privacy het volgende: Visma levert veel verschillende soorten diensten aan onze Klanten. De meeste van onze diensten omvatten de verwerking van Klantgegevens, met inbegrip van hun persoonsgegevens. De doeleinden van de verwerking worden bepaald door onze Klanten, niet door Visma, waardoor de Klant de verwerkingsverantwoordelijke is. Visma treedt in deze gevallen echter wel op als verwerker en verwerkt de gegevens namens en volgens de instructies van de Klant. De relatie tussen de Klant als verwerkingsverantwoordelijke en Visma als verwerker wordt geregeld door een verwerkersovereenkomst. Verplichtingen van Klanten en Visma Visma is een natuurlijk onderdeel van de verplichtingen van BBQ de Purmer als verwerkingsverantwoordelijke, in die zin dat de dienstverlening van Visma onderdeel vormt van de verwerking van de persoonsgegevens, waarbij BBQ de Purmer ervoor zorgt dat deze voldoet aan de toepasselijke privacywetgeving.  Dit betekent dat wanneer Visma namens zijn BBQ de Purmer persoonsgegevens verwerkt, wij dit moeten doen in overeenstemming met de privacywetgeving die van toepassing is op verwerkers. Samengevat zijn de Klanten en Visma verplicht om samen te werken om de privacy van de betrokkenen te garanderen. Visma zal de informatie verstrekken die de Klant nodig heeft om te voldoen aan de toepasselijke privacywetgeving.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BBQ de Purmer gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Integratie van social media
Op de website zijn een paar links naar sociale media namelijk Facebook, Instagram en Twitter. De functie is dat onze nieuwsberichten gedeeld kunnen worden. Google Naast technische cookies maken wij gebruik van Google Analytics zodat we onze marketingactiviteiten kunnen meten en managen. De gegevens van Google bevatten geen gegevens zoals naam en adres, het betreft net name aantallen bezoekers van de website van BBQ de Purmer op een dag en vanaf welk type apparaat dit gedaan wordt. Doel hiervan is het optimaliseren van onze website voor onze bezoekers en meten van de effectiviteit van marketingcampagnes. De privacy voorwaarden van Google zijn via Google te raadplegen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BBQ de Purmer. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bbqdepurmer.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen we u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. BBQ de Purmer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe BBQ de Purmer persoonsgegevens beveiligd
BBQ de Purmer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen we onder andere door het plaatsen van een security certificaat op onze website. De maatregelen die we hebben genomen voor de beveiliging van persoonsgegevens:
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall op al onze apparaten en websites.
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM en SPF zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • De toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@bbqdepurmer.nl

Wegens drukte met onze Catering en arrangementen doen we geen gourmet pakketten. We wensen iedereen feestdagen!